top of page

НАША МЕТА

Головною метою ІННОВАЦІЙНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ є сприяння досягненню цілей сталого розвитку та європейській інтеграції через міжрегіональне та міжнародне співробітництво у різних сферах суспільного життя, формування розвинутого динамічного громадянського суспільства, конкурентоздатної та інноваційної економіки, впровадження демократичних цінностей.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІННОВАЦІЙНА ГЕНЕРАЦІЯ» (ІННОГЕН) – громадська неприбуткова організація в місті Харкові (Україна), яка об’єднує найкращих бізнес-тренерів та лекторів з бізнес-освіти провідних університетів з метою реалізації проєктів неформальної освіти для розвитку креативності, підприємницького духу, ділових навичок та економічної грамотності серед української молоді. Ми зосереджені на сприянні сталому розвитку та відповідальному споживанню серед молоді та всіх цільових груп, з якими ми працюємо.

Серед найважливіших пріоритетів стратегії ІННОГЕН – створення в Харкові потужного центру креативного підприємництва, який би забезпечував бізнес-інкубацію у сфері культурних і креативних індустрій. Крім того, ми бачимо свою найважливішу роль у налагодженні зв’язків між університетами, бізнесом та громадським сектором для розвитку потенціалу молоді.

Основними сферами діяльності є:

  • Щорічний конкурс стартап-проектів «СПРОБУЙ І ТИ!» для студентів та творчої молоді

  • Створення навчальних програм із соціального та креативного підприємництва

  • Проведення досліджень у сфері соціального та креативного підприємництва

  • Створення ігор та гейміфікованих методів розвитку ділових навичок

  • Школа педагогічної майстерності для тих, хто навчає підприємництву на всіх рівнях освіти в Україні (школи, заклади професійно-технічної освіти, коледжі та університети)

  • Діяльність із стимулювання сталого розвитку та відповідального споживання для студентів, викладачів та молодих спеціалістів

bottom of page